Hurda

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre hurda; “parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş, işe yarayamayacak derecede bozulmuş, zarar görmüş” şeklinde tanımlanmaktadır.

Hurda, kullanım dışında olan malzemenin posasıdır. Hurda birçok materyali içinde barındırabilir. Hurda türevleri olarak en yüksek değerli olanlar metal türevleridir.

Örneğin şu anda yeni olan bir elektronik alet ileride eskidikçe hurdaya dönüşebilir, hurda durumuna düştükten sonra içerisinde bulunan demir, çelik, bakır, kurşun gibi maddeler kullanılabilir.

Hurdacılar, İnsanların elinde olan ve işe yaramayan hurdaları rahatça alabilir ve aldıktan sonra eritip ham maddeye dönüştürebilir. Ve bu tekrar tekrar kullanılırsa Geri dönüşüm olmaya başlar. Bu sayede hurdacılık kendi başına bir piyasa olmuştur.

Hurda ürün nedir?

Hurda, kullanılan malzeme dışında olan malzemenin artığıdır. Hurda birçok maddeden oluşabildiği gibi birden fazla malzemeden de oluşabilir. Günümüzde en değerli hurda maddeleri ise bakır, gümüş ve bronz gibi metal hurdalarıdır. Hurda, işlevselliğini yitirmiş ya da kullanım ömrü bitmiş maddelerin genel adıdır.

Kullanım ömrü yüksek olduğu için alüminyum hurdası, demir hurdası, metal hurdası ve çelik hurdası en değerli hurdalar arasında yer almaktadır.